Ostrov Sardinie

Sardinie - Sardegna

Sardinie, italsky Sardegna, sardinsky Sardigna, Sardinna nebo Sardinnia je autonomní oblastí Itálie s hlavním městem  Cagliari. 

Rozkládá se na stejnojmenném ostrově na jihozápadě Itálie ve Středozemním moři,  mezi Apeninským poloostrovem, Španělskem, Korsikou a Tuniskem a dělí se na 4 provincie a metropolitní město Cagliari. Od Korsiky ho dělí jen úzká mořská úžina Bonifácký průliv a siluetu francouzské Korsiky tak lze spatřit z mnoha míst severovýchodního pobřeží Sardinie.

Stát: Itálie ( 2. největší ostrov)

Rozloha: 24 090 km², cca 250 km na délku, 100 km na šířku

Hlavní město: Cagliari

Počet obyvatel: 1,64 milionů (2019)

Hustota zalidnění: 69 obyvatel/km² ( 2015)

Vnitrozemí ostrova Sardinie (Sardegna) je hornaté. Hory a pahorkatiny jsou  tvořené převážně žulovými skalními masivy a  zabírají přibližně 80 % rozlohy ostrova. Kontrastem k nim jsou kilometry písečných i oblázkových pláží na poměrně členitém pobřeží ostrova. Romantická zákoutí, mělké zátoky i kouzelná pobřežní skaliska lemuje nejčastěji bílý písek, což dalo podnět k přezdívce tohoto ostrova:  "Karibik Středomoří" . Ostrov Sardinie je ostrovem protikladů a právě to je je jedním z důvodů zájmu o jeho poznání. 

Místní zemědělství je zaměřeno především na chov ovcí a koz.  V oblasti Barbagia dodnes žijí divocí koně. Četné vinice a olivové háje poskytují lahodné produkty a víno ze Sardinie je velmi ceněné po celém světě pro svoji lahodnou chuť.  Ostrov oplývá značným nerostným bohatstvím. 

Úředním jazykem je italština, ale většina obyvatel mluví také místním jazykem sardinštinou ( která má mnoho od sebe odlišných dialektů), která je uznávána jako samostatný románský jazyk. 


Mapa Sardinie


Počasí Sardinie

Sardinie má typické středozemské podnebí, které se vyznačuje dlouhým, suchým a horkým létem, vlhkou a mírnou zimou.  Na ostrově je  300 slunečných dnů v roce, což umožňuje poznávání krás ostrova téměř po celém období roku. Ačkoliv je Sardinie poměrně velký ostrov, počasí je podobné na severu i jihu. Větrnější je pak západní pobřeží a horské oblasti uprostřed Sardinie.

Aktuální počasí na Sardinii : https://italie.tripzone.cz/sardinie/pocasi 

Rozsah denních teplot vzduchu (v °C)


Množství srážek  Sardinie

Na Sardinii prší převážně v zimních měsících.  I v letních měsících se můžete výjimečně setkat se srážkami, které jsou  však spíše nárazové a během několika hodin odezní. 

Průměrné množství srážek (v mm)

Průměrný počet deštivých dnů v průběhu roku


Teplota moře Sardinie

Ačkoliv je ostrov velký, teplota v moři je všude velmi podobná a příliš se nemění.  Vyjímkou jsou mělčiny, kde se voda prohřívá rychleji a často se stává, že teplota vody je mnohem vyšší než teplota vzduchu. 

Průměrná teplota moře ( v °C)