Sardinie autem

Sardinie autem

Zajímavosti na Sardinii


Severozápadní pobřeží Sardinie je vyhlášené pozoruhodnou různorodostí krajiny, čistým pískem, tyrkysovou barvou moře a nesčetným množstvím přírodních úkazů a krás, stejně jako množstvím historických staveb a kultur, které stojí za poznání


 Roccia dell Elefante  (8 km)

Hned u silnice mezi Sedini a Castelsardem stojí mohutný lávový blok připomínající svým tvarem sloní tělo. Sloní skála Roccia dell Elefante vznikla odlomením části skalního komplexu Monte Casteddazzu a jeho pádem do údolí, kde po dlouhé tisíciletí kámen zvětrával a postupem času získal podobu slona s chobotem.  Sloní skála má rovněž pozoruhodný archeologický význam, a to díky dvěma Domus de Janas což jsou hrobky z přednuragského období vyhloubené ve dvou různých úrovních. Ve spodní části domusu  je dochována historická výzdoba reliéfy s kresbami a symboly ze živočišné a rostlinné říše (např. kravské rohy a býčí hlavy). 

Sedini (10 km)

Sedini je malé městečko, které vyniká neporušenými přírodní krásami, archeologickými a kulturními poklady. V historickém centru města budete okouzleni strmými schody a úzkými uličkami. V městečku  naleznete dochované skalní hrobky Domus de Janas , které byly do skály vytesány populací obývající Sardinii z období roku 3400 až  2700 před naším letopočtem. Jedná se o malé jeskyně vyhloubené v zemi nebo ve skalách , často seskupené do komplexů sestávajících z jedné nebo více místností, které sloužily jako kolektivní hrobky . Za největší katedrálu Domus de Janas je považován  dům  La Rocca  který byl nejprve tvarován přírodou a posléze upraven člověkem. Používal se  se k výrobě cihel, jako vězení, pro chov zvířat,  sloužil jako obydlí, obchod a nyní slouží jako muzeum. Nachází se na hlavní ulici města, uvnitř historického centra. Sedini je místo  s úchvatným výhledem na okolí, zejména na bohaté potoky, útesy i historické stavby.

Termální lázně Terme di Casteldoria (11 km)

Nedaleko od městečka Viddalba vyvěrají do místní říčky horké prameny slané brom - jodové léčivé vody, které jsou známé již z dob Římanů. Jejich léčivé vlastnosti čerpají ze zbytků nyní již zaniklé vulkanické činnosti, která charakterizuje tuto lokalitu. Termální voda pramení z hloubky 2 000 - 3 000 metrů sopečných hornin, ze kterých absorbuje vzácné minerální soli a intenzivní teplo. Tato voda proudí při velmi vysoké teplotě, až mezi 65 a 78 stupni C. Lázně vybudované na břehu řeky se specializují na léčivé bahno, které se zde nachází a které se používá k léčebným účelům.

Okolní krajina na svahu kolem řeky Cohignas je pokryta středomořským lesem s mnoha druhy stromů a bujnou vegetací. Toto okouzlující místo je příjemným prostředím nejen pro podzimní chladnější dny, ale místem i pro celoroční odpočinek. 

Castelsardo (14 km)

Středověké městečko, jedno z nejkrásnějších historických městeček v Itálii, které leží na mohutném skalisku vysoko nad mořem na severozápadním pobřeží Sardinie. Jeho dominantou je nádherný středověký hrad z 12. století, z něhož je krásný rozhled a při příhodném počasí z něj lze spatřit ostrov Korsiku a ostrov Asinara.

Tento úsek pobřeží je tvořen převážně vysokými červenými útesy. Pod hradem naleznete také menší písečnou pláž - Marina di Castelsardo.

Toto místo charakterizuje jeho bohatá historie, starověká řemesla a náboženské tradice, všude je mnoho obchodů a obchůdků s širokou nabídkou suvenýrů zhotovených ruční prací. Castelsardo je mimo jiné i vyhlášené pro své výborné restaurace, které servírují zejména pokrmy z plodů moře.

Costa Paradiso (32 km)

Toto místo je mnohdy nazýváno jako "perla severní Sardinie" a tvoří ji 800 hektarů rozlehlá oblast, která před se před několika desítkami let postupně proměnila v nádherné, horami sevřené a před světem izolované letovisko. Proti úbočím jednotlivých kopců, které svírají krajinu se rozprostírá křišťálově průzračně modré moře s několika menšími plážemi mezi útesy a kusy skal. Costa Paradiso je úchvatným místem, které ocení jak romanticky založení lidé, tak  milovníci krásné přírody . Krásu celé scenérie i podmořského světa ocení jistě i potápěči, kteří mohou využít služeb potápěčského centra na Costa Paradiso. 

Scogliera di Balai Lontano (39 km)

Cestou na Porto Tores je po pravé straně k vidění nenápadný kostelík Balai Lontano, který byl postaven na pobřežní silnici v místě, kde  byla dle starých zvěstí umučena a vhozena do moře  těla tří mučedníků Gavina, Prota a Gianuaria. Kostelík stojí v místě, kam jejich těla opět proud vnesl zpět na břeh. Zastavením u tohoto kostelíku a krátkou procházkou dojdete na louku,odkud je nádherný výhled na útesy Balai Lontano, které hýří směsí  odstínů bílé a modré barvy. Úchvatný pohled na tyto krásné útesy rozhodně stojí za zastávku na tomto pozoruhodném místě. 

Sassari (41 km) 

Sassari je hlavním městem stejnojmenné provincie a druhým největším městem ostrova Sardinie. Sassari je krásné, starobylé město, které si dodnes uchovalo středověký vzhled. V historickém centru se nachází mnoho historických domů ze 16. a 17. století se zajímavou historií ,  kostelů, soukromých i veřejných paláců. Za symbol města Sassari (sardinsky Tàtari, katalánsky Sàsser) je považována fontána Rosello z počátku 17. století, která byla vyhodnocena  jako nejkrásnější kašna ostrova Sardine. Do města se vstupuje čtyřmi branami, z nichž nejznámější z celé Sardinie je zdobená brána Rosello, postavená v 17. století. Tou lze dojít k fontáně Fonte Rosello a od ní procházkou starými uličkami, na centrální náměstí Piazza d'Italia a na nejrušnější bulvár Corso Vittorio Emanuele. K hlavním památkám Sassari patří trosky hradu Castello di Sassari, středověké hradby, katedrála San Nicola, renesanční palác Palazzo D'Usini či divadlo Teatro Verdi.

Altare Monte d'Accoddi (42 km) 

Monte d'Accoddi je neolitické archeologické naleziště na severní Sardinii, které se nachází na území Sassari. Posvátná megalitická stavba ve tvaru pyramidy, která se tyčí na rovině nedaleko moře  je jedinečnou památkou nejen Sardinie , ale celé oblasti západního Středomoří. Skládá se z masivní kamenné plošiny, která byla považována za oltář. Oltář se skládá ze zvýšené plošiny ve tvaru vrcholně komolé pyramidy. Nahoře byla buňka (dnes jsou viditelné pouze základy), která byla nejdůležitější a nejposvátnější částí památníku.  Na vrchol pomníku se dostanete po 42 m dlouhé rampě.  Pokud jde o význam této stavby, je její význam  obklopen tajemstvím a posvátností, které tuto stavbu obklopují. Struktura byla postavena kulturou Ozieri nebo dříve, přičemž nejstarší části pocházejí z období kolem 4000-3 650 před naším letopočtem.

Porto Torres (43 km)

Porto Torres je jedním z hlavních přístavů na severní straně Sardinie. Samotné město leží v Asinárském zálivu a je důležitou spojnicí s přístavy Janov, Marseille i Nice. Porto Torres  je průmyslovým centrem severní části ostrova, ale i vyhledávaným letoviskem, protože se v jeho okolí nachází celá řada krásných pláží Oblast kolem Porto Torres se jmenuje Platamona a disponuje mnoha kouzelnými místy, krásnými písčitými plážemi s přírodními scenériemi, které dokreslují historické památky. U zdejších písečných pláží, piniových hájů a blankytného jezera je celá řada obchodů, hotelů, restaurací a zábavních podniků jako akvapark Water Paradise. 

Basilica di Saccargia  (48 km)

Nejslavnější a nejpozoruhodnější středověký kostel na Sardinii stojí na severozápadě poblíž Sassari. Jedná se o jeden z nejlépe dochovaných pisánsko - románských kostelů  a vyzařuje z něj  majestát, krása a legendární svatozář. Zádumčivá románská bazilika se nalézá uprostřed osamělé pláně a při příjezdu působí na člověka trochu jako zjevení. V bezprostředním okolí se nalézají základy rozlehlého opatství.  Tato krásná a majestátní památka na půdorysu kříže je celá vyrobena z místního kamene - černého čediče a bílého vápence ( kantový kámen)  a dodnes vyzařuje do okolí zvláštní energii. 

Alghero  (78 km)

Alghero leží na skalnatém výběžku ostrova a je velmi krásným místem se zachovalým historickým jádrem a  nádhernými spletitými historickými uličkami v centru města se středověkým opevněním s mohutnými baštami. Město zaujme svým katalánským vzhledem a atmosférou v důsledku španělské kolonizace města, která proběhla ve čtrnáctém století. Z historických památek určitě stojí za zmínku Katedrála Santa Maria v aragonském stylu z poloviny 16. století a Dóm sv. Michala v barokním stylu ze 17. století se svoji nepřehlédnutelnou barevnou kupolí. Hned v centru města začíná více než kilometr dlouhá městská pláž Lido San Giovanni s jemným světlým pískem s  širokou nabídkou veškerých služeb. Klidnější pláže leží na sever od města kousek od letiště. Oblíbené jsou zejména pláže Le Bombarde a Lazzaretto, které jsou pokryty žlutým pískem  a pyšní se křišťálově čistou mělkou vodou vhodnou pro šnorchlování. Těmto plážím se také říká Korálová riviéra pro bohatý výskyt rudých mořských korálů.

Porto Conte (83 km) 

Záliv Porto Conte, Římany nazývaný "přístav nymf" je uzavřen mezi krasovými výběžky Capo Caccia a Punta Giglio a má výhled na záliv Alghero . Pobřežní část tohoto zálivu tvoří malé zátoky, útesy a dlouhá pláž Pineta Mugoni . Mys Capo Caccia, se může pochlubit jednou z nejpůsobivějších krápníkových jeskyní na Sardinii. Capo Caccia je pohádkový vápencový masiv,  s mohutnými skalními stěnami, které vystupují až 170 m nad hladinu moře a vytvářejí  tak nádhernou přírodní scenérii. Nejznámější ze všech jeskyní mysu Capo Caccia je Neptunova jeskyně, která jako jediná ze všech zdejších jeskyní leží výš než je hladina moře a  proto je přístupná nejen po moři, ale i po tzv. Kozích schodech , které tvoří 660 schodů vytesaných do skály. Jeskyně  dlouhá více než 1 kilometr, nabízí ve svých útrobách úchvatné stalagmity (krápníky rostoucí ze dna), stalaktity (rostoucí ze stropu), největší slané jezero La Marmora celoi řadu rozlehlých vnitřních prostor: Sala delle Rovine (Hala ruin), Tribuna della Musica (Hudební galerie), Sala dell'Organo (Varhanní sál) či Sala della Cupola (Sál s kupolemi)

Santa Cristina (135 km)

Nuragická svatyně Santa Cristina je starobylá stavba nacházející se v obci Paulilatino , v provincii Oristano. Studna převzala název od venkovského kostela Santa Cristina,  který je stejně jako tato studna součástí přírodního archeologického parku. Studna byla postavena během doby bronzové, dlouho před příchodem křesťanství a nikdy nebyla využívána jako studna pro čerpání vody, nýbrž jako rituální místo. Několik podobných posvátných studní bylo objeveno po celé Sardinii, Santa Cristina je ale jednou z nejzachovalejších svého druhu a díky efektu obráceného schodiště je považována za mimořádné a nejneuvěřitelnější dílo architektury a inženýrství jaké kdy bylo vytvořeno od nuragického období až po současnost. Kromě nuragských sídel obrovské historické hodnoty najdeme mezi nejvýznamnějšími stavbami archeologického parku velkou kruhovou chatrč, která pravděpodobně sloužila ke sbližování komunity,  venkovský kostel zasvěcený Santa Cristině a muristenes neboli kamenné stavby, které tvoří okolní vesnici (pocházející z 18. století) . Celé prostředí parku je obklopeno starými staletými olivovníky.